کابل اسمارت برای باکس ATF  با قابلیت و کاربردهای :

1-JTAG

2-ISP

3-Direct eMMC

4-MMC Unlocker .مموری کارت آنلاکر

5-SDC Creator ساخت بوت کارت سامسونگ

6-دارای 2 پد برای نصب مستقیم هارد روی برد مخصوص و وصل هارد به باکس برای Read/Write/Erase و Repair  


0812101109