اکتیویشن برای فعال سازی هرکدام  از امکانات دیگر بر روی باکس 

شما میتوانید در صورت داشتن باکس اختاپوس سامسونگ در صورت تمایل LG را نیز به صورت اکتیویشن خریداری کرده و سپس روی باکس خود فعال کرده و از امکانات بسیار گسترده آن استفاده کنید و یا اگر باکس LG داشته باشید و نیاز به باکس سامسونگ داشته باشید دیگر نیاز به خریداری کردن باکس جداگانه ندارید بلکه با هزینه کمتر می توانید امکانات سامسونگ این باکس را فعال نمایید…

البته می توان باکس سونی را نیز اکتیو نمود…اما بهترین باکس برای سونی باکس SETOOL3 می باشد 


01

Octopus_400_mail_EN

05