اکتیویشن SPT بر روی باکس UST-Pro2

کسانیکه در گذشته از محصول ایرانی UST-Pro 2  استفاده می کردند پس از قطع ساپورت و عدم ارائه آپدیت از سوی این تیم می توانند باکس خود را به باکس SPT Delux تبدیل نمایند …spt-ust