مادر برد نصفه Iphone 4s برای استفاده کردن و آنلاک سخت افزاری و حل اررور های آیتونز مرتبط با مدار بیسباند و مدار آنتن 100% ارجینال ….استوک 

 

113