بیس باند فول پروگرام HUAWEI Mate 1 

پس از نصب سریال از NULL به 00449XXXXXXXXXX تبدیل میشود که می بایست برای ترمیم آن با یکی از باکسهای موجود مانند ZZ-Key و یا سیگما/Sigma اقدام نمود

پس از نصب این قطعه گوشی باید کاملا بالا بیاید و به هیج فلش یا پروگرامی نیاز ندارد

5pcs-lot-Baseband-CPU-IC-PMB9811-9811-For-Samsung-Galaxy-S2-i9100-Note-1-N7000-V1.jpg_350x350