بیس باند فول پروگرام SM-G900H

پس از نصب سریال از NULL به 00449XXXXXXXXXX تبدیل میشود که می بایست برای ترمیم آن با یکی از باکسهای موجود مانند Z3X و یا BST/SPT اقدام نمود

پس از نصب این قطعه گوشی باید کاملا بالا بیاید و به هیج فلش یا پروگرامی نیاز ندارد

For-Samsung-I9500-S4-baseband-CPU-PMB9820