فایل های ترمیم بوت ترمیم هارد و پروگرام هارد خام برای P7-L10 ورژن 4.4.2

برای رایت این فایل به 2 روش میتوان اقدام کرد

1-اتصال 6 سیم دایرکت eMMC

2-درآوردن هارد و قراردادن روی ایمیت و پروگرام کردن آن

موارد موحود در فایل زیپ خریداری شده:

1-فایل دامپ ورژن 4.4.2 برای رام 1 و رام 2

2-فایل extcsd برای تنظیمات هارد

3-نقشه های پین اوت

p7-l10