هارد فول پروگرام هانر 4سی CHM-U01 مارک سامسونگ 

CHM-U01