همانطور که می دانید برای آنلاک شبکه یا ترمیم سریال و یا برای آندسته از گوشی هایی که 3G / 4G آن کار نمی کند می بایست از فایل های Cert / QCN استفاده نمود

در این مجموع بیش از 350 فایل برای شما جمع آوری کرده ایم شامل :

203 عدد فایل Cert

120 عدد فایل QCN

20 عدد فایل EFS

12 عدد فایل NV

CERT برای مدلهای :

I8258 I8262 I8268 I8558 I9060 I9060L I9260 I9300 I9300i I9301i I9308 I9500 i9515  I9515L N7100 N8000 P3100 P5100 P5200 P5220 S6790 S6790N S7275B S7390 S7392 S7580 S7582 SHV-E210S SM-A300F SM-A3000 SM-C115 SM-G110H G130E G313M G350 G350E G355H CERT SM-G355H G355HN CERT  G355M G357M G360H G386F G530H G530M G710 SM-G710 G800F G800H G800M G800Y G850M G850F G900F G900H G900M G900V G901F G920T G3815 SM-N750 CERT N900 N910C SM-N910C CERT N910K N910L N910S N910T N910U N910G SM-N7502 N7505 N7506 N9000Q N9009 P601 CERT SM-T311 T705 SM-W2014 SM-W2015 SM-Z130H

QCN برای مدلهای :

E250L G730A G870A I257 I317M I317 I337 I337M I437 I527M I537 I727R I747 I747M I8150 I8262 I8552 I9190 I9192 I9195 I9195L I9200 I9205 I9295 I9301I I9305 I9505 I9506 M819N M919 N910T N7105 P705G S6310N S7275R S7560 S7560M S7562 SC04E SC04F T999 T999V SM-A300H A300H SM-A500F SM-A500H SM-E500H SM-E700H G386T G530FZ G530H G730W8 G800H G900A G900F G900W8 G901F G7102 N900A N900T N900V N900W8 SM-N910T SM-N915A N915FY N915T N9002 N9005 SM-T335 T889 T989 T999 T999L T999V