سی پی یو مدل MSM8225Q برای HTC Desire 500 110با ضمانت 100% اصلی 

پروگرام شده