هارد 100% اریجینال 16GB گلکسی Note 1 با پروگرام کامل

333132