اکتیویشن ریف باکس برای ساپورت ورژن جدید 1.58 با قابلیت پروگرام/ترمیم  هارد